2002 - Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.

SET NAMES utf8

[TEP STOP]